Leseverktøy for standarder

Når du skal lese og slå opp i en standard på våre nettsider gjør du dette i vårt eget leseverktøy. Dette er et lesevindu utviklet for å kunne vise deg innhold i en standard på en brukertilpasset måte.

For enkeltkjøp av online tilgang får man kun tilgang til PDF av dokumentene i lesevinduet.

For best utnyttelse av leseverktøyet anbefaler vi at du har et abonnement. Da vil standarder vi har tilgjengelige i XML vises som nettbasert tekst, som blant annet justerer seg etter lesevinduets størrelse. Man kan slå opp i og foreta utlisting av visse innholdstyper, med mer. Noen funksjoner vil avhenge av innholdet og formatet til hver enkelt standard, og  hvilken type abonnement man har.

Om standarden du ønsker å åpne ikke finnse med XML-format per i dag, vises standarden som en PDF i leseverktøyet.