Våre medlemmer

Følgende bedrifter og organisasjoner er medlemmer i Standard Norge:

 • Abelia
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Bane NOR
 • Betong Norge
 • BITS as
 • BMI Norge
 • Boligprodusentenes Forening
 • Brannfaglig Fellesorganisasjon
 • Brekke & Strand Akustikk AS
 • buildingSMART Norge
 • Byggenæringens Landsforening
 • Byggevareindustriens Forening
 • Byggmesterforbundet
 • Byggtjeneste AS
 • Celsa Steelservice
 • ConocoPhillips Norge
 • Den Norske Emballasjeforening
 • DNV
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
 • Equinor ASA
 • Expro Norway AS
 • Finans Norge Forsikringsdrift
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarsbygg
 • Givas IKS
 • Havindustritilsynet (Havtil, tidl. Petroleumstilsynet)
 • Helsedirektoratet
 • Hey'di AS
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Husbanken
 • Isola AS
 • Jernbanedirektoratet
 • Jotne EPM Technology AS
 • Kontrollrådet
 • Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening
 • Kranteknisk Forening
 • Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • MEF Service AS
 • Miljødirektoratet
 • Motek AS
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nelfo
 • Nemko AS
 • NHO Geneo
 • Norcem AS
 • Norconsult AS
 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk akkreditering
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Heiskontroll as
 • Norsk Industri
 • Norsk Kommunalteknisk Forening
 • Norsk musikkråd
 • Norsk takst
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
 • AS Norske Shell
 • Norske Trevarer
 • NTNU - IVT (Fak.for Ing.vitenskap og teknologi)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Offshore Norge
 • Open Innovation Lab
 • Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet
 • PDT Norge
 • Pipelife Norge AS
 • Protan AS
 • Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • SINTEF Community
 • Sokkeldirektoratet (tidl. Oljedirektoratet)
 • Sopra Steria AS
 • SPAMA AS
 • Språkrådet
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 • Statsbygg
 • Sykehusbygg
 • Tekna
 • Teknologisk Institutt
 • Treindustrien
 • Utdanningsdirektoratet
 • VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi