Courses

Kurs i NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Espen Lindseth
5 990,-

NS-EN ISO 14001 spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en policy og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter. Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden, som f.eks.:

  • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
  • Vedlikehold av et ledelsessystem for miljø
  • Prosedyrer for miljøstyring
  • Miljøkartlegging
  • Risikobasert tilnærming av ledelsessystemer for miljø
  • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • System for etterlevelse av lover og krav
  • Sertifisering av ledelsessystemer for miljø

Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et ledelsessystem for miljø etter NS-EN ISO 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et system i egen bedrift eller organisasjon.

Målgruppe

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem for miljø og andre ledelsessystemer. Kurset er også en naturlig start for bedrifter som ønsker sertifisering etter NS-EN ISO 14001.

Foreleser

Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for kvalitet. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 14001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs