Betingelser ved avmelding hos Standard Online AS

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av kursavgift, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:

  • 14 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgift
  • 7 dager før arrangementet belastes full kursavgift
  • Dersom du selv ikke kan delta, og en kollega overtar din kursplass, vil det ikke påløpe avmeldingsavgift. Endringen må meldes oss skriftlig så snart dette er kjent. 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere kurs. Dersom et kurs blir kansellert, blir kursavgiften tilbakebetalt. Standard Online er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

For spørsmål ta kontakt med oss på: