Courses

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 – med mulighet for sertifiseringseksamen

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En sertifisert revisjonsleder styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Bestått eksamen gir deg dokumentasjon på din kompetanse i henhold til internasjonale sertifiseringsordninger.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Magnus Robbestad
15 700,-

Kurset gir deg en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess. Det tas utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner. Revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Etter endt kurs skal du kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver. Revisjonskurset vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsledelse. Kurset er godkjent som kvalifikasjonsgrunnlag til akkreditert sertifisering som kvalitetsrevisor (Quality Auditor) og revisjonsleder kvalitet (Quality Lead Auditor).
 
Du har etter endt kurs mulighet til å gjennomføre eksamen og sertifisering.
 

Gjennomføring

Kurset går over 40 timer, og inneholder to e-læringskurs (e-læringskurs i praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 og e-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011) samt et tre-dagers klasseromskurs. E-læringskursene må gjennomføres før tre-dagers klasseromskurset og er inkludert i kursprisen.
 

Sertifisering

Kursdeltagere med tilstrekkelige forkunnskaper har mulighet for sertifisering som Revisjonsleder. Sertifiseringen gjennomføres av en uavhengig tredjepart, Norsk Sertifisering. Krav til forkunnskaper, eksamensavgift etc. er nærmere beskrevet på www.norsksertifisering.no
 

Krav til forkunnskap

Med mindre du velger å sertifisere deg, kreves det ingen forkunnskaper til kurset. Men det er en fordel om du har gjennomført grunnkurs i kvalitetsledelse eller tilsvarende og har kjennskap til NS-EN ISO 9001.
 

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Deltagerne skal kunne gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift og eksternt hos bedriftens leverandører.
Du får godkjent teoretisk kompetanse som kvalifiserer til akkreditert sertifisering som Quality Auditor (QA) og Quality Lead Auditor (QLA).
 

Målgruppe

Kurset egner seg for deg som ønsker å sertifiseres som Quality Auditor (QA) eller Quality Lead Auditor (QLA), og for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for ledelsessystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 

Foreleser

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001. Han deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.
Magnus har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgiving for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Han har mange års erfaring som kursholder for Standard Norge, og er ansvarlig for kurs i sertifisering av revisjonspersonell. Magnus er sertifisert EOQ-revisjonsleder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste