Tilstandsanalyse av byggverk

Det finnes flere standarder for tilstandsanalyse av forskjellige typer byggverk. Standardene definerer i hovedsak hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres.

NS 3600

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 er utarbeidet for å angi krav til hva en teknisk tilstandsanalyse skal inneholde ved omsetning av bolig. Målet er å bidra til en enhetlig analyse og en tilstandsrapport som blir nyttig for både kjøper og selger.

Les mer om NS 3600

NS 3424

Teknisk tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring

NS 3424 beskriver hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden kan brukes for alle typer byggverk (bygg, anlegg og tekniske installasjoner), også for vurdering av funksjonelle egenskaper, og er et viktig verktøy for alle som jobber med eiendomsforvaltning.

Les mer om NS 3424

NS-EN 16096

Bevaring av kulturminner – Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

NS-EN 16096 gir retningslinjer for tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk. Den angir hvordan tilstanden bør registreres, dokumenteres, vurderes og rapporteres.

Les mer om NS-EN 16096

NEK 405

Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 3: Elkontroll næring – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk

Standarden er fagspesifikk for tilstandsanalyse av elektrisk anlegg i næringsbygg og bygger på 1995-versjonen av NS 3424.

Les mer om NEK 405-serien

ISO 16311-2

Maintenance and repair of concrete structures – Part 2: Assessment of existing concrete structures

Standarden gjelder tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Den definerer fem tilstandsgrader og fem konsekvensgrader, men de kan direkte sammenlignes med NS 3424 sin inndeling i fire tilstands- og konsekvensgrader.

Les mer om ISO 16311-2

Komiteer

Kontaktpersoner

  • Merete Holmen Murvold

    Merete Holmen Murvold

    Prosjektleder 920 55 485
  • Salg / Sales

    Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på