Courses

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Inngår måling av areal eller annen bruk av arealbetegnelser i din arbeidshverdag? Er du kjent med arealbegrepene og bruken av disse? Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Oslo
Oslo-området. Nøyaktig plassering kommer Oslo
Foredragsholder er Lars Jarle Nore
5 990,-

Den siste versjon av standarden introduserer en rekke nye arealbegreper og definisjoner for bygg- og eiendomsbransjen. Disse begrepene benyttes i hele bygningens livssyklus, fra eiendomsutvikling og prosjektering, til kalkulasjon, myndighetsbehandling, bygging, salg, drift og avvikling.

Les mer her om bakgrunnen for revideringen

På dette kurset får du en innføring i:

 • Behovene for og prosessen frem til den nye reviderte standarden – historikk, historier og eksempler
 • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke bruksområder er standarden tenkt å dekke
 • Innføring i de ulike arealbegrepene og bruken av disse:
  • Definisjoner og måleregler
  • Generelle areal- og volumbegreper
  • Nye regler og arealbegreper knyttet til utvikling og omsetning av bolig
  • Arealbegreper og målemetoder knyttet til leie av næringsbygg

Mål for kurset

Du vil sitte igjen med en god forståelse for standardens ulike bruksområder, hvordan areal måles og sammenhengen mellom myndighetsbegreper, andre standarder og internasjonale arealbegreper.

Målgruppe

Kurset er for alle i bygg- og eiendomsbransjen som måler og beregner arealer eller på annen måte bruker areal- og volumbegreper i sin arbeidshverdag.

Forkunnskap

Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper ut over grunnleggende erfaring med bruk av areal- og volumbegreper i bygge og eiendomsbransjen.

Foreleser

Lars Jarle Nore er sivilarkitekt og prosjektdirektør i Henning Larsen Architects og tidligere Rambøll. Han har bred erfaring fra prosjektering av alle typer bygg, og har jobbet i alle faser av byggeprosjekter. Han har spesiell ekspertise innen arealprogrammering og benchmarking av arealbruk i bygg. Lars har blant annet hatt sentrale roller i planleggingen og programmeringen av Nytt Regjeringskvartal og Campus NTNU, og er tilknyttet NTNU som foreleser og sensor. Han har vært styreleder i Arkitektbedriftene i Norge og sittet i styret i den europeiske arkitektforeningen ACE og har gjennom det også erfaring fra internasjonal standardisering.

Lars har vært leder for standardkomiteen som har utviklet den nye arealstandarden NS 3940:2023.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 3940?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs