Oppbygging av digitale tilstandsrapporter

SN-NSPEK 3477 beskriver en datastruktur for utarbeidelse av tilstandsrapporter ved salg av bolig og viser hvordan klassifikasjonsstandarder kan brukes sammen med standarder for tilstandsanalyse og forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Spesifikasjonen baserer seg på NS 3600, NS 3424, NS 3451, NS 3457-3 og NS 3457-4 som normative dokumenter for klassifisering av sjekkpunktene. I tillegg inneholder datastrukturen en metode for å knytte sjekkpunkter med tekst for beskrivelse, avvik og tiltak. En sammenstilling av sjekkpunkter og standardiserte klassifikasjonstabeller gjør det enklere å strukturere informasjon om avvik og tiltak i sjekkpunkter, og strukturert informasjon gjør det enklere å sammenligne tilstandsrapporter. Målet med spesifikasjonen er å understøtte automatisk gjenkjenning av informasjon i tilstandsrapporter for lette dataoppsamling.

Direktoratet for byggkvalitet og Standard Norge har til hensikt å tilby forskrift til avhendingslova og NS 3600 på et egnet digitalt format som kan benyttes sammen med datastrukturen som er beskrevet i SN-NSPEK 3477.

Spesifikasjonen kan brukes av for eksempel programvareleverandører av digitale tilstandsrapporter og myndigheter for oppsamling av data fra digitale tilstandsrapporter.

Eksempler på brukstilfeller hvor verktøy basert på denne spesifikasjonen anbefales brukt, er:

  • Befaring av bolig ved salg
  • Automatisk utfylling av tekst i tilstandsrapporter basert på sjekkpunkter i avhendingslov
  • Oppsamling av data fra tilstandsrapporter

Relevante produkter

Se alle produkter