Ledelsessystemer for miljø – ISO 14001

ISO 14001 er den internasjonale standarden som angir anerkjente metoder for systematisk miljøledelse. Standarden hjelper virksomheter å forbedre sin miljøprestasjon som verdifullt for miljøet, virksomheten selv og interessepartene.

Puslespill merket miljø, risiko, ledelse, forbedring, strategi, miljøprestasjon

Standarden NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning, spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for virksomheter å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter.

Hvem har fordel av ISO 14001?

ISO 14001 kan brukes i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse og virksomhetstype. Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Den er med andre ord relevant for enhver offentlig, privat eller ideell organisasjon som ønsker å redusere utslipp og energiforbruk, eller på andre måter ønsker å opptre mer miljøvennlig.

Så snart ISO 14001 er implementert og integrert i organisasjonen, kan organisasjonen se fram til et generelt løft i form av bedre resultater, omdømme, tilgang til et bredere marked og mulighet for produktdifferensiering. Dette vil være et effektivt system for kontroll med miljøpåvirkningen og på den måten føre til redusert risiko for miljøovertredelse og eventuelle straffegebyrer. Alt i alt vil dette bidra til et positivt utslag på bunnlinjen.

Les hvordan miljøsatsingen kan bli et konkurransefortrinn

Bidrar til bærekraftig utvikling

En systematisk tilnærming til miljøforvaltning ved å ta i bruk ISO 14001 gir mange fordeler på lang sikt og bidrar til bærekraftig utvikling ved å:

 • beskytte miljøet ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning
 • dempe de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på organisasjonen
 • hjelpe organisasjonen til å overholde forpliktelser
 • oppnå bedre miljøprestasjon
 • påvirke måten virksomhetens produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert og brukt
 • få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon
 • kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter

Implementering av ISO 14001

ISO 14001 benytter PUKK-metodikk (planlegg-utfør-kontroller-korriger, også kjent som PDCA Plan-Do-Check-Act). Dette representerer et prinsipp som følges i alle ledelsessystemene, inkludert ISO 9001.

I miljøsammenheng fungerer PUKK som følger:

 • Planlegg
  Gjennomfør en miljøevaluering og avdekk hva som berører din organisasjon. Definer hvilke målsettinger, målområder og aktivitetsplaner som vil forbedre organisasjonens miljøresultater og samkjør dette med organisasjonens policy.
 • Utfør
  Implementer miljøstyring i organisasjonen.
 • Kontroller
  Overvåk og mål prosesser og aktiviteter opp mot organisasjonens mål og rapporter resultatene.
 • Korriger
  Gjennomfør de aktivitetene som er nødvendige for å forbedre miljøprestasjonene på løpende basis.

Kurs og rådgiving i ISO 14001

Vi holder jevnlig kurs i ISO 14001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Se flere kurs i ledelsessystemer på våre kurssider

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av ISO 14001, sertifisering eller for internrevisjon?

Les om våre rådgivingstjenester

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 14001 Miljøledelse

Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av aktivitetene som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001.

Les mer og meld deg på