Oversikt over standarder for hørselsvern

Jobber du innenfor HMS i støyende arbeidsmiljø, underholdningsbransjen, innen bedriftshelsetjeneste, forskning, er under utdanning til HMS-tjenester eller driver med støyende aktiviteter som skyting? Da er dette viktige standarder for deg.

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvernet. Det kan være store forskjeller mellom deklarerte verdier fra laboratorier og det man faktisk oppnår i arbeidsmiljø eller i annen bruk.

Her kan du plukke de standardene du trenger innenfor alle større eller mindre støyende bedrifter der valg av riktig type hørselsvern, stell og riktig bruk av hørselsvern er viktig. Det finnes standarder for måling og vurdering av ytelsen av hørselsvern i laboratorier. Man kan bruke standardene også i forskning og for læring under utdanningen.

 • Beregning av behovet for effektiv hørselsbeskyttelse av arbeidstakere (bl.a. beregning av SNR og HML verdier)
 • Måling av lyddemping av hørselsvern
 • Måling av ytelse av hørselsvern
 • Måling av lydtrykknivå ved øret fra lydkilder nær øret
 • Veiledning om valg, stell og bruk av hørselsvern
 • Prøving av ytelsen til hørselsvern i laboratorier

Relevante standarder:

 • NS-EN ISO 4869-serien Akustikk - Hørselsvern
 • NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer
 • NS-EN ISO 11904-serien Akustikk - Bestemmelse av lydimmisjon fra lydkilder nær øret
 • NS-EN 352-serien Hørselsvern — Generelle krav
 • NS-EN 13819-serien Hørselsvern — Prøving

Denne siden blir ikke kontinuerlig oppdatert. Det kan derfor forekomme mangler i oversikten. 

Lese mer om:

Relevante standarder

Se alle produkter