Oversikt over standarder for hørselsmåling

Kommersiell og militær aktivitet i havområder sammen med naturlige hendelser som jordskjelv og andre fenomener, fører til at havomgivelsene blir utsatt for sterk støy og forurensning. Standarder for undervannsakustikk tar for seg lyd og akustikk under vann både i forhold til naturlig, biologisk og menneskeprodusert lyd.

Jobber du innenfor helsetjenester, bedriftshelsetjenesten, spesialisthelsetjenester (spesialisert hørselssentral, hørselskontroll), forskning eller er under utdanning til noen av disse tjenestene? Da er dette viktige standarder for deg.

Her kan du plukke de standardene du trenger innenfor for alle større og mindre helsetjenester eller bedriftshelsetjenester for hørselsundersøkelser samt for utdanningsformål:

 • Standarder til klinisk bruk for hørselskontroll av personer
 • Standarder for spesialisthelsetjenester
 • Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater
 • Hørselskontroll med luft- og benleding
 • Hørselskontroll med taleaudiometri
 • Beregning av aldersbetinget hørselstap
 • Beregning av hørselstap forårsaket av støy i arbeidsmiljø
 • Hørselskontroll i bedriftshelsetjenesten
 • Lydkrav for audiometrirom
 • Referanseverdier for audiometre
 • Likelydskurver for hørsel
 • Metoder for beregning av hørestyrkenivå

Relevante standarder

 • NS-EN ISO 8253-serien Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder
 • NS-EN ISO 21388 Akustikk — Organisering av høreapparattilpasning
 • NS-EN ISO 7029 Akustikk — Statistisk fordeling av høreterskler som funksjon av alder og kjønn
 • ISO 1999 Acoustics — Estimation of noise-induced hearing loss
 • ISO 28961 Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds of otologically normal persons in the age range from 18 years to 25 years under free-field listening conditions
 • ISO 226 Acoustics — Normal equal-loudness-level contours
 • ISO 16832 Acoustics — Loudness scaling by means of categories
 • ISO 532-serien Acoustics — Methods for calculating loudness
 • NS-EN ISO 389-serien Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre

 

Denne siden blir ikke kontinuerlig oppdatert. Det kan derfor forekomme mangler i oversikten. 

Lese mer om:

NS-EN ISO 8253-serien

Se alle produkter

NS-EN ISO 21388

Se alle produkter

NS-EN ISO 7029

Se alle produkter

ISO 1999

Se alle produkter

ISO 28961

Se alle produkter

ISO 16832

Se alle produkter

NS-ISO 532-serien

Se alle produkter

NS-EN ISO 389-serien

Se alle produkter