Courses

Kurs i NS 3935 ITB Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Hvor mange av dagens bygg fungerer som prosjektert ved overlevering? NS 3935 har til hensikt å øke fokus på helhetlige tekniske løsninger, fremdrift og effektiv drift av den ferdige bygningen. Bruk av standarden bidrar til å sikre bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.

Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Espen Krossli
5 800,-

Dagens bygg blir mer og mer komplekse, med mange tekniske installasjoner. Kostnadene for de tekniske anleggene kan utgjøre opptil 50 % av den totale byggekostnaden. For å oppnå gode og funksjonelle bygninger, som fungerer over tid, kreves tverrfaglig og helhetlig tenking i hele byggeprosessen, fra skisseprosjekt til oppstart prøvedrift.
NS 3935 er utviklet av Standard Norges komité SN/K 025 for bygningsautomasjon, med medlemmer fra virksomheter innen prosjektering, byggeledelse, byggherrer, leverandører og tekniske entreprenører.

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi, som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasen. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset o fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift "de neste 40 år".

Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS 6460). Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar for seg:

 • Bruken av norske standarder
 • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygninger
 • Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
 • Termologi
 • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene?
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i NS 3935
 • Avtaler
 • Litt om NS 6450 idriftsetting og prøvedrift
 • Litt om NS 6460 drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Gruppeoppgaver og diskusjoner

Bruk av NS 3935 skal gi merverdi for byggherre, entreprenører og leverandører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk arbeid slik at mangler, gjentakelser og endringer unngås. Deltakernes bidrag skal føre til at det blir "riktig med en gang".

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deltakere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter, og vil gjøre deg kjent med innholdet og bakgrunnen for standarden.

Etter gjennomført kurs vil du:

 • kunne forskjellen på ITB-ansvarlig, Rådgiver ITB og Systemintegratorha forståelse for ITB-arbeid i de forskjellige fasene av et byggeprosjekt
 • ha kunnskap om ulik bransjeterminologi
 • ha innsikt i hvordan bruke standarden i ditt daglige arbeid

Målgruppe

 • Prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører og tekniske entreprenører
 • Automatikk leverandører
 • Tekniske rådgivere/byggeledere
 • Prosjektledere/utviklere hos byggherrer

Foreleser

Espen Krossli har bred og tverrfaglig bakgrunn fra VVS-bransjen, som håndverker, rådgiver (RIV), teknisk entreprenør og byggherre.
Han er i dag daglig leder og senior prosjektleder hos Viam AS.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Vi har også kurs i relaterte standarder

Les mer om kurs i NS 3935 og NS 6450 ITB

Bedriftstilpasset kurs i NS 3935 ITB Prosjektering, utførelse og idriftsettelse?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

15 % julerabatt på kurs

Hva med å bestille neste års kurs allerede nå? Hvis du melder deg på et eller flere kurs i løpet av desember, får du 15 % prisavslag. Bruk kampanjekode Jul23

Se alle våre kurs