Kurs

Kurs i NS 6450 og NS 6460

Dette kurset er et kombinasjonskurs der standardene NS 6450 og NS 6460 blir gjennomgått i løpet av kurset, fordelingen er en halv dag på hver standard.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Arvid Skjold
5 800,-

Angående påmelding: Vi har fått nye nettsider. Påmelding og kjøp av kurs må dessverre foretas i vår gamle nettbutikk i en overgangsperiode. Ved å klikke på påmeldingslenken over sendes du til vår gamle nettbutikk for påmelding.

Standarden NS 6450:

Dagens bygninger er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene. Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Standarden NS 6460:

Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig; hva med driften "de neste 40 år"? Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. I tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

NS 6450:

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter. Det blir også en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon. Det blir også tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar også for seg følgende temaer:

 • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg
 • Steg og milepæler – hva som skal oppnås, viktige mål (KPI) som skal oppnås inkl. forutsetninger for rasjonell drift og tilfredse brukere/leietagere
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i standarden NS 6450
 • Innsigelser
 • Tester og idriftsetting

NS 6460:

Kurset tar for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp, og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.
Kurset gir deg innføring i NS 6460:2020 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Bærekraft og miljø
 • Stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig
 • Datasikkerhet og lisenser
 • Handshake prosjekt/drift
 • Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon
 • Årlige mål for driften
 • Tilfredse brukere
 • Krav til faglig kompetanse
 • Kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang
 • Avvik, registrering og behandling
 • Overvåking og styring av forbruk
 • Verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter
 • Risikovurderinger

Mål for kurset

NS 6450:

Etter kurset skal du ha kjennskap til hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift kan benyttes praktisk i egen virksomhet og egne prosjekter. Du vil også fått kunnskap om hvorfor og hvordan bestemmelsene og prosessene beskrevet i NS 6450 skal føre til «Riktig med en gang». Kurset vil også gjøre deg bedre til å utarbeide tilbudsgrunnlag, planlegge og utføre test og idriftsetting av komplekse tekniske installasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

NS 6460:

Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver. Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte.

Målgruppe

NS 6450:

Kurset passer for rådgivere, prosjektleder, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

NS 6460:

Kurset passer for driftspersonell, drifts- og forvaltningsansvarlige i offentlige og private eiendomsvirksomheter og servicepartnere. Kurset er også aktuelt for rådgivere og leverandører som ønsker økt innsikt i driftsoppgavene i stadig mer tekniske og komplekse bygninger.

Foreleser

Arvid Skjold er utdannet siv.ing innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon
Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, i tillegg til deltagelse i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 6450 og NS 6460?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs