Ledelsessystemer for kvalitet – ISO 9001

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde.

Puslespill merket kvalitet, prosesskartlegging, ressurser, risiko, kontroll, lederskap, forbedring

Standarden gir internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. 

ISO 9001 er en del av standardserien ISO 9000 som omhandler kvalitetsledelsessystemer. Standardene i serien er generelle og kan brukes av alle typer virksomheter, både store og små. ISO 9001 er bygd opp etter tilsvarende struktur og kan brukes sammen med andre ledelsessystemstandarder, f. eks. ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?

Ved å innføre et kvalitetsledelsessystem får virksomheten:

  • økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
  • tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
  • styring med interne prosesser
  • hensiktsmessig intern kommunikasjon
  • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
  • større effektivitet
  • grunnlag for å vurdere forbedringer

Hvordan kjøpe standarden

Les hvordan du kjøper standarden

Les hvordan du kan skaffe deg abonnement på standarder

ISO 9001 finnes både på engelsk og norsk.

Bistand til innføring av ISO 9001

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av ISO 9001 kvalitetsledelse, veien til sertifisering eller for internrevisjon? Vi tilbyr rådgivningstjenester i ISO 9001.

Faginformasjon

På våre fagsider finner du mer informasjon om ISO 9000-familien og relaterte standarder.

Gå til fagområdet for Kvalitetsledelse – ISO 9000

Kurs

Vi holder kurs i ISO 9001 og andre relaterte standarder:

Se flere kurs i ledelsessystemer på våre kurssider

Relevante standarder

Se alle produkter

Håndbok om ISO 9001 for små bedrifter

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter

Kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Få en innføring i kravene i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping.

Les mer og meld deg på
Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste