Kurs

E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange. ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsledelsessystem, skjer dette etter kravene i NS-EN ISO 9001.

Nettstudier
Foredragsholder er Magnus Robbestad
2 500,-

E-læringskurset gir deg en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deg gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.

Underveis i kurset får du noen kontrollspørsmål, og kurset avsluttes med en kunnskapstest. Når den er bestått, kan du skrive ut et kursbevis. Du kan ta kurset flere ganger og du kan ta testen på nytt dersom du ikke består første gang.

Kursinnhold

For å bli kjent med standarden og dens oppbygging er kurset lagt opp kronologisk og følger kapitlene i standarden:

  • Lederskap
  • Risikobasert tilnærming
  • Prosesskartlegging
  • Prosesstyring
  • Kvalitetsledelse
  • Kontinuerlig forbedring
  • Kvalitetsleders rolle
  • Tester
  • Kunnskapstest
  • Tips til innføringen av NS-EN ISO 9001

Mål for kurset

Kurset gir deg en grunninnføring i standarden slik at du skal bli i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kvalitet. Du få tilstrekkelig kunnskap til å inneha rolle(r) som øverste leder, kvalitetsleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsessystemet for kvalitet.

Målgruppe

Dette kurset er relevant for kvalitetsledere, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredsstiller krav i ISO 9001 til kompetanse om standarden.

Det stilles ikke krav til forkunnskap for dette kurset.
Dette e-læringskurset gir grunnleggende kunnskap om ISO 9001, og tas som forkurs til klasseromskurset "Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet".

Gjennomføring

Estimert tidsbruk er ca. 4 timer, men kan gjennomføres i det tempo du selv ønsker. Kurset er tilgjengelig i seks måneder fra første gangs innlogging.

Påmeldingen er bindende etter at tilgangen er gitt.

Rabatt for e-læringskurs tatt som forkurs

Kursavgift for deg som tar kurset som forkurs er kr 1 500.

Denne prisen forutsetter at du er påmeldt følgende kurs: Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Send en epost til salg@standard.no for å motta rabattkode.

Standard til kurset

Dersom du ønsker standarden NS-EN ISO 9001 tilgjengelig, kan du som er påmeldt e-læringskurs kjøpe denne med 50 % rabatt. Send e-post til
salg@standard.no for bestilling, eller for å motta rabattkode slik at du selv kan kjøpe standarden i nettbutikken på standard.no.