NSPEK 10502: Førstehjelp i bygg og anlegg

Denne veiledningen spesifiserer førstehjelpskompetanse for arbeidstakere i bygg og anlegg. Den er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og kan lastes ned gratis nederst på denne siden.

Veiledningen beskriver risikobildet innenfor bygg og anlegg og vanlige skader. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i bygg og anlegg bør ha.

Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen, har medlemmer fra Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Skanska Norge AS, og Veidekke ASA.

NSPEK 10502 Førstehjelp i bygg og anlegg er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet NSPEK 10501 beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen med grunnlagsdokumentet.

Du finner mer informasjon om grunnlagsdokumentet på standard.no/foerstehjelp.

Bruk av dataverktøy i møter

Hva er NSPEK?

NSPEK er en forkortelse for Norsk Spesifikasjon og er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard.

Les mer om NSPEK

Last ned førstehjelpveiledningene