Renhold

Standard Norge har utgitt flere standarder som kan brukes for å fastsette og gjennomføre et regelmessig renhold. Målet er at mennesker kan oppholde seg i ulike lokaler uten at det medfører fare for helseskader. Standardene som er utviklet, omhandler tekniske spesifikasjoner til renholdet og bestemmelser som bør med i en kontrakt som inngås om renhold.

Renholder vasker gulv
Foto: Unsplash

Rengjøringskvalitet

NS-INSTA 800 består av to deler og kan brukes til å angi en ønsket kvalitet på renholdet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Les mer om NS-INSTA 800

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

NS-INSTA 810 bidrar til å forenkle arbeidet med å anskaffe renholdstjenester. Standarden inneholder derfor spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse.

Les mer om NS-INSTA 810

Standardkontrakt for renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører.

Les mer om NS 8431

Renhold i helse- og omsorgstjenester

NS 6600 skal bidra til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten. Standarden er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold.

Les mer om NS 6600

Komiteer

Kontaktpersoner

  • Marit Kveien Nygren

    Marit Kveine Nygren

    Fag- og personalleder, Team bærekraft og helse 907 70 628
  • Hanne Gjesteland Wells

    Hanne Gjesteland Wells

    Direktør Bygg, anlegg og kontrakter 975 56 396

Relevante standarder

Se alle produkter