Kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjeneste

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

Person med gul gummihanske vasker vggfliser med klut
Foto: Pexels

Med denne standarden som grunnlag er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid.

NS 8431 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren).

Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. 

Blankett 8431

Det er i tillegg til standarden utarbeidet en ferdig blankett som kan brukes ved kontraktsinngåelse basert på standarden. 

Relevante standarder

Se alle produkter