Rapportering av menneskelig kapital – ISO 30414

NS-ISO 30414 gir retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital og omhandler retningslinjer for kjerneområder innen HR som organisasjonskultur, rekruttering, produktivitet, HMS og ledelse. Hensikten er å gi virksomheter bedre forståelse av deres innvirkning på personalet og å maksimere ansattes bidrag til langsiktig suksess.

Hvis en virksomhets kunnskap forvaltes rett, øker muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier. Den internasjonale standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital. Standarden finnes i norsk og engelsk utgave.

Kunnskap er flyktig

De ansatte er en stor kostnad i alle virksomheter, men de fleste har utfordringer med å måle avkastningen på investeringer i arbeidsstyrken. For kunnskap sitter i all hovedsak i hodet til den enkelte medarbeideren som skal tilegne seg og utvikle kunnskapen, vedlikeholde og oppdatere den og dele den med kolleger.

Alt dette forutsetter en kultur, en strategi og en ledelse som fremmer de prosessene som er nødvendige for at kunnskap skal «trives» i organisasjonen. Og det er nettopp dette standarden NS-ISO 30401 fokuserer på.

Menneskelig kapital og rapportering

Menneskelig kapital omfatter den kumulative kunnskapen, ferdighetene og evnene til organisasjonens ansatte og innvirkning på organisasjonens langsiktige ytelse, så vel som konkurransefortrinn oppnådd gjennom organisatoriske forbedringer.

Rapportering av denne verdien handler om å forstå hvordan menneskelig kapital skal forstås og evalueres. Målet er å vise hvordan menneskelig kapital bidrar i en organisasjon, i den hensikt å underbygge en bærekraftig utvikling av arbeidsstyrken.

Måleparametere for menneskelig kapital skal hjelpe den enkelte virksomhet med å forstå hvordan målrettede investeringer i mennesker kan utvikle og beholde verdi av menneskelig kapital, og dermed forbedre produktivitet og prestasjon.

Ansatte er en kritisk suksessfaktor

En standardisert måling av menneskelig kapital gir mange fordeler:

  • Bruk av standardiserte og avtalte data som beskriver organisatorisk verdi
  • Forbedring av HRM-prosesser som støtter god praksis i å skape positive ansettelsesforhold
  • Større forståelse av de finansielle og ikke-finansielle resultater som skapes av investeringer i menneskelig kapital
  • Oversiktlig rapportering av menneskelig kapital
  • Innsikt som forbedrer forståelse og vurdering av organisasjonens menneskelige kapital og nåværende og fremtidig ytelse

Samspill med andre standarder

NS-ISO 30414 fungerer både godt alene og sammen med andre HRM-standarder:

  • NS-ISO 30400 Personalledelse – Terminologi. Engelsk terminologi innen HRM.
  • NS-ISO 30401 Ledelsessystemer for kunnskap – Krav. Beskriver hvordan et ledelsessystem for kunnskap kan integreres i organisasjonens øvrige ledelsessystem.
  • NS-ISO 30408 Personalledelse – Retningslinjer for personalledelse. Beskriver verktøy, prosesser og praksis som skal etableres for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre effektiv styring av mennesker i organisasjoner.

NS-ISO 30414 anbefales også brukt sammen med flere ledelsesstandarder:

Relevante standarder

Se alle produkter