Hvordan få miljøsatsingen til å bli et konkurransefortrinn

Ønsker din virksomhet å opptre mer miljøvennlig? ISO 14001 er standarden som gjør det lettere å oppnå målene.

Signering av avtale Marianne og Robin
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

ISO 14001 er en effektiv miljøstandard for absolutt alle bedrifter og organisasjoner. Private, offentlige, store og små – i alle slags bransjer.

– Dette er en av verdens mest brukte standarder, og den bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Det er en ledelsesstandard, som betyr at ledelsen i virksomheten må ta ansvaret for systemet, forteller Knut Jonassen.

Han er prosjektleder for ytre miljø i Standard Norge, som utvikler og forvalter standarder i Norge.

Hva kreves?

For å bli ISO 14001-sertifisert må man oppfylle i overkant av 40 punkter. Disse kan blant annet brukes for å styre energiforbruk, håndtering av avfall og etterlevelse av miljøkrav.

Standarden benytter såkalt PUKK-metodikk, som innebærer denne prosessen:

 • Planlegg
  Gjennomfør en miljøevaluering og definer hva som vil forbedre miljøpåvirkningen.
 • Utfør
  Implementer miljøledelse i organisasjonen.
 • Kontroller
  Overvåk og mål tiltakene opp mot organisasjonens mål, og rapporter resultatene.
 • Korriger
  Gjennomfør aktivitetene som er nødvendige for å forbedre miljøprestasjonene.

Mange gevinster

Med ISO 14001 på plass reduseres risikoen for miljøovertredelser og eventuelle straffegebyrer. Men mange tror sertifiseringen innebærer mye komplisert arbeid.

– Dette overdrives ofte. Prosessen med å redusere påvirkningen på miljøet er enklere når man har et formelt system for det, konstaterer Jonassen.

I tillegg til miljøgevinsten, kan sertifiseringen også gi bedriften et konkurransefortrinn.

– Man oppnår bedre omdømme og et bedre forhold til kundene sine. Mange etterspør i dag at kunder og samarbeidspartnere kan dokumentere at de tar hensyn til miljøet. I tillegg er det kommet en rekke nye krav i «Europas grønne giv», og ISO 14001 er en glimrende metode for å sikre at man greier å etterleve disse, sier Jonassen.

Strenge krav fremover

I tillegg til ISO 14001, finnes en rekke andre standarder som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Jonassen slår fast at bedrifter som ikke forholder seg til miljø og bærekraft, fort vil bli spilt utover sidelinja.

– Alle bedrifter må kunne levere tjenestene eller produktene sine uten at det stresser ytre miljø for mye. Samfunnet vil på sikt ikke ha råd til å ha bedrifter som ødelegger for de kommende generasjoner. Tar de ikke hensyn til miljøet, så vil det snart ikke være plass til dem i markedet, sier Jonassen.

Les mer om ISO 14000-serien

Kurs i ISO 14001

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 14001 og andre relaterte standarder innenfor ledelsessystemer.

Rådgiving

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av NS-EN ISO 14001, sertifisering eller for internrevisjon?

Les mer om hva vi kan tilby

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 14001 Miljøledelse

Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av aktivitetene som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001.

Les mer og meld deg på

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste