Byggeplass
Foto: Standard Online

Totalentreprise NS 8407 og totalunderentreprise NS 8417

Standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise.

Totalentreprise

NS 8407 skal brukes i kontrakter der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren.

For totalentreprise gjelder følgende dokumenter:

  • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
  • Byggblankett 8407 A Formular for kontrakt om totalentrepriser
  • Byggblankett 8407 B Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8407 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse i totalentrepriseforhold 

Totalunderentreprise

NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter der totalunderentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid, som totalentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

For totalunderentreprise gjelder følgende dokumenter:

  • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
  • Byggblankett 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentrepriser
  • Byggblankett 8417 B Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8417 C Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i totalunderentrepriseforhold

NS 8407 og NS 8417 ble utarbeidet av komiteer som har bestått av medlemmer fra de sentrale organisasjonene og virksomhetene innenfor bygge- og anleggsnæringen i Norge. NS 8407 og NS 8417 erstattet NS 3431 og NS 3406, og har en rekke nye og endrede bestemmelser. Standardene trådte i kraft 1. juli 2011. 

Juridiske standarder

Se vår oversikt over alle juridiske standarder for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard skal benyttes.
Gå til oversikten

Kurs i juridiske standarder

Vi tilbyr kurs innenfor flere juridiske standarder, som blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, Bustadoppføringslova, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser med flere.
Gå til kursoversikten 

Sist oppdatert: 2021-07-07

NS 8407:2011

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8417:2011

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om totalentreprise

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om totalunderentreprise

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag), 8. juni 2021

Tid: 2021-06-08Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 1/2 dag, 22.09.2021.

Tid: 2021-10-25Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse