Juridiske standarder for bygg og anlegg – standardsamling

Denne praktiske standardsamlingen er et av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder for bygg- og anleggsbransjen.

For ikke å havne i konflikter i byggesaker er det både lurt og viktig å benytte seg av de hjelpemidler som finnes, i dette tilfellet standarder som inneholder juridiske bestemmelser om partenes forpliktelser og rettigheter når kontrakter om byggeoppdrag skal inngås.

Samlingen inneholder følgende standarder:

 • NS 3405:1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v.
 • NS 3405:1984/G1:1985 Veiledning til NS 3405 - Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v (tidligere omtalt som P-241)
 • NS 3418:2020 Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold
 • NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 • NS 8400:2005 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
 • NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 • NS 8402: 2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 • NS 8403:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
 • NS 8404:2013 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag
 • NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 • NS 8410:2005 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre
 • NS 8411:2024 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av varer og tekniske produkter for bygg og anlegg - Hyllevarer
 • NS 8412:2024 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av tilvirkede varer og tekniske produkter for bygg og anlegg
 • NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8416:2009 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 • NS 8430:2009 Overtakelse av bygg og anlegg

Nettbasert standardsamling

Kjøp samlingen som nettbasert standardsamling – da er du garantert å alltid ha siste utgave av standardene i samlingen. 

Språk på nettbasert standardsamling

Har du et Basic-abonnement, får du standardene kun på det språket valgt som hovedspråk i abonnementet. Finnes ikke en standard på det språket du har valgt som hovedspråk, får du standarden på det språket den er tilgjengelig i (hovedsaklig norsk eller engelsk). Eksempel: Har du norsk som hovedspråk og en av standardene ikke finnes på norsk, får du den engelske versjonen istedet.

Abonnementene Plus, Pro og Software støtter multispråk som betyr at du får begge språkversjoner en standard er tilgjengelig som.

Les mer om tjenestenivå for abonnement

Bok i praktisk A5-format

Samlingen fås også i praktisk A5-format med spiralrygg. Per juli 2024 jobbes det med å trykke opp ny utgave av denne boken som inneholder nye standarder.

Prisen på den utgåtte samlingen i trykket bok selges nå til en redusert pris. 

Byggblanketter

Ønsker du byggblanketter for utfylling på nett? Bruk vårt nettbaserte system eBlankett-system. Ta kontakt med oss på salg@standard.no eller 67 83 87 00.

Les mer om eBlanketter

Oversikt over kontraktstandardene

Vi har samlet alle kontraktstandardene og skrevet litt om hva de forskjellige skal brukes til. Gå til oversikt over kontraktsstandarer mellom profesjonelle parter.

Skaff deg standardsamlingen

Se alle produkter

Skaff deg standardsamlingen i trykket utgave

Se alle produkter

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud