Hvordan unngå konflikter i byggesaker?

Det kan lett oppstå unødvendige uenigheter i bygge- og anleggsprosjekter hvis partene på forhånd ikke har inngått en standardkontrakt. Bruk av NS-kontrakter minsker sjansen for tvister siden disse består av standardiserte bestemmelser om de aller fleste problemstillingene som kan oppstå.

Tor Anthon Christiansen
Foto: SANDS Advokatfirma DA

Hvis man ikke har avtalt en standardkontrakt, er det den alminnelige ulovfestede kontraktsretten som gjelder. Det er vanskelig og komplisert å finne ut av hva som er de ulovfestede reglene, for eksempel når det gjelder varsling av endringer, reklamasjoner og overtakelse. Dette kan føre til unødig ressursbruk og kostnader både i rettssaker og i foregående tvister og forhandlinger.

Nedskrevne regler

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom, som NS 8405, NS 8406 og NS 8407. Standardkontrakter er nedskrevne regler om alt som skjer i et prosjekt fra «fødsel til grav». Bruker man standardkontrakter, har man et sett med bestemmelser som gjelder den dagen det skulle bli konflikter. Det er forskjellige standarder og blanketter for bygg og anlegg som kan benyttes ettersom hvilket kontraktsforhold som gjelder.

– Jeg synes NS-kontraktene er enkle å bruke og godt egnet for sitt formål, sier Tor Anthon Christiansen, advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Christiansen har holdt kurs i standardkontrakter for Standard Norge siden 2014.

– I kursene anbefaler jeg aktørene alltid om å bruke en standardkontrakt. Det er ikke garantert at det ikke oppstår uenigheter, men da har man i hvert fall regler å diskutere utfra, og det vil være mye lettere å komme frem til en løsning, sier Christiansen.

Tar opp vanlige problemstillinger

I årenes løp er kursene blitt finjustert og tilpasset etter hva deltakerne er interessert i og hvilke problemer som oftest oppstår. Kursene er interaktive og tar opp hverdagslige hendelser i bygge- og anleggsbransjen man kan kjenne seg igjen i. Varsling om endringer, fristforlengelser og vederlagsjusteringer er alltid et tema på kursene og blir nøye gjennomgått.

– Om man ikke varsler innen fristen, vil man som hovedregel tape kravet sitt. Derfor er det viktig å kunne varslingsregimet, og at det gjelder for begge parter. Varsel om endringer vil automatisk bli godkjent dersom det ikke blir avslått uten ugrunnet opphold. Dette gjelder riktignok kun NS 8405/8415 og NS 8407/8417, men ikke de forenklede NS 8406/8416, sier Christiansen.

I kursene involveres deltakerne med spørsmål og innspill slik at det blir en toveiskommunikasjon, som gjør kursene mer levende og får alle deltakerne med.

Effektiv kursteknikk

Christiansen og de andre advokatene fra SANDS bruker en litt uvanlig, men svært effektiv kursteknikk som går ut på å vise teksten i standarden på storskjerm og anmode kursdeltakerne om å markere nøkkelord i sitt eget eksemplar. Deltakerne får også konkrete tips og henvisninger til andre relevante bestemmelser man kan notere.

– Et dagskurs eller todagerskurs høres lenge ut, men erfaring viser at deltakerne ønsker å høre mer etter endt kurs, sier Christiansen.

Kombinasjonen av innholdet og kursteknikk har ført til gode tilbakemeldinger.

– Kursene er veldreide opplegg som har fungert lenge, og blir fortløpende oppdatert med ny rettspraksis. Det er hyggelig at mange er fornøyde, avslutter Christiansen.

Meld deg på kurs

Kursene kan tas ved å melde seg på et av våre mange åpene kurs i juridiske kontraktsstandarder, eller man kan bestille kurs bedriftsinternt.

På vårt fagområde for kontraktsstandarder for bygg, anlegg og eiendom kan du se oversikt over alle juridiske standarder og byggblanketter for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard og blankett skal benyttes.

Gå til fagområde for kontraktsstandarder for bygg, anlegg og eiendom

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud

Bedriftsinterne kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om hva vi kan tilby