Klimatilpasning

Standarder er gode hjelpemidler for å planlegge og å ta i bruk effektiv klimatilpasning. De kan brukes av både store og små virksomheter, både offentlige og private.

Søppelkasse og benk står i vann
Foto: Pixabay

Det er ikke spørsmål om vi vil oppleve klimaendringer, men heller hvor sterke de blir, hvor de geografisk vil gjøre størst utslag, hvilke topografiske faktorer det må tas hensyn til, og hvordan de slår ut overfor ulike sektorer. Men en ting er sikkert: alle blir berørt.

Hvordan skal virksomheter forberede seg, når det er så mange ubesvarte spørsmål og uklare risikobilder? Hvordan skal man planlegge for endringer som det er knyttet så stor usikkerhet til? Er det da mulig å finne metoder som gjør at virksomhetene kan gjennomføre en fornuftig klimatilpasning?

ISO 14090-serien

En gruppe ISO-standarder, bygget på siste kunnskap og beste praksis, og utviklet av eksperter fra mange land og sektorer, gir gode hjelpemidler for å planlegge og å ta i bruk effektiv klimatilpasning. De kan brukes av offentlige og private virksomheter av alle størrelser.

Standardene tar for seg metoder for planlegging og gjennomføring av klimatilpasning, kartlegging av sårbarhet, påvirkning og påfølgende risikoanalyse og -håndtering, innføring av klimatilpasning i kommuner og andre lokalsamfunn, bruk av finansielle virkemidler og lignende.

Les mer om ISO 14090 Klimatilpasning i organisasjoner

Les mer om ISO 14091 Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering

Les mer om ISO/TS 14092 Planlegging av klimatilpasning for lokalsamfunn

Norsk Standard for blågrønn faktor

Norsk Standard for blågrønn faktor skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

NS 3845 Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon.

Les mer om NS 3845

Kontaktpersoner

 • Camilla Haugen

  Camilla Haugen

  Prosjektleder med markedsansvar for fiskeri og havbruk 922 68 868
 • Marit Hauken

  Marit Hauken

  Prosjektleder 415 21 182
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante artikler

Kurs i ISO 14001 Miljøledelse

Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av aktivitetene som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001.

Les mer og meld deg på