Planlegging av klimatilpasning for lokalsamfunn

Den tekniske spesifikasjonen SN-ISO/TS 14092 angir krav til og gir veiledning om planlegging av klimatilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn.

I Norge vil SN-ISO/TS 14092 være veldig relevant for kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Dokumentet støtter tilpasning til klimaendring basert på sårbarhet, påvirkninger og risikovurderinger. Gjennom samarbeid med relevante interesseparter gir dokumentet også hjelp til å prioritere, utvikle og oppdatere en tilpasningsplan.

Direkte påvirkning på lokalsamfunnenes velferd

Klimaet er i endring, og planlegging og implementering av tilpasning er en kontinuerlig lærings- og forbedringsprosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og handling. Virkningene fra klimaendring har direkte påvirkning på lokalsamfunnenes velferd og de offentlige tjenestene som lokale myndigheter tilbyr, i tillegg til sikkerheten og tryggheten til menneskene som bor i området, samtidig som virkningene varierer mye fra region til region. Dette er det tatt hensyn til i SN-ISO/TS 14092.

Hjelper med å iverksette tiltak

Målet med SN-ISO/TS 14092 er å hjelpe lokale myndigheter og lokalsamfunn med å iverksette innledende tiltak for å skape et samfunnsmessig og økonomisk sikrere, tryggere og mer bærekraftig samfunn som er motstandsdyktig mot dagens og framtidens påvirkninger fra klimaendring.

Denne tekniske spesifikasjonen beskriver også hvordan en tilpasningsplan kan utarbeides. Planleggingsprosessen gir detaljer om hvorfor og hvordan en hensiktsmessig, fortrinnsvis godt strukturert og samarbeidsbasert, styringsstruktur kan utarbeides, og elementene i tilpasningsplanleggingen og implementeringsprosesser. Disse detaljene inkluderer opprettelsen av en tilretteleggingsgruppe, vurdering av risikoer og utarbeidelse av en effektiv plan, overvåking av framdriften til implementeringen av tilpasningene og evaluering av planens ytelse med tanke på mulige forbedringer.

Skreddersy tilpasningsplan etter relevante forhold

Den trinnvise prosessen som presenteres, gjør det mulig å skreddersy tilpasningsplanen til klimaet og de miljømessige og samfunnsmessige forholdene som er relevante lokalt. Å bruke denne tekniske spesifikasjonen gir grunnlag for å utvikle en robust og effektiv tilpasningsplan som når den implementeres, vil fremme hensiktsmessige tiltak både i dag og i framtiden.

Relevante standarder

Se alle produkter