Kurs i flytende og landbaserte akvakulturanlegg

Kursene gir deltakerne bedre innsikt i kravene i standardene NS 9415 og NS 9416, og har vært etterspurt av næringen. Kurset holdes av dyktige fagpersoner og åpner for nyttige diskusjoner med kolleger i næringen.

Ørret
Foto: Istock

Samspill mellom standard og teknisk forskrift

NS 9415 er fastsatt i forskrift NYTEK23, og ved å følge standardens krav inn i prosjektering og bygging vil det kunne bidra til redusert risiko for rømming av fisk. Kurset i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg lærer deg hvilke krav som stilles og hvordan dette er hjemlet mot forskriften.

– Ved å delta på kurset får man verdifull innsikt i samspillet mellom standard og teknisk forskrift, sier Are Johan Berstad. Han foreleser kurset i NS 9415 og er dr.ing. innen marinteknologi og senioringeniør i Aquastructures AS. 

– Som deltaker på kurset får du anledning til å stille spørsmål direkte til fagpersoner, sier Are.

Kurset i NS 9415 passer for oppdrettere, produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen. Kurset er også aktuelt for diverse serviceaktører, for eksempel bedrifter som gjør reparasjoner av nøter eller annet.

Gode diskusjoner med andre i bransjen

Kurset i NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk lærer deg kravene i standarden for å kunne utføre risikoanalyse og prosjektering, samt utarbeide brukerhåndbok og produktdatablad, i tillegg til utførelse og drift.

– Dette kurset er en god start for å få oversikt og innsikt i standarden, sier foreleser Kristin Juberg Gangstad.
Kristin er ingeniør og virksomhetsleder for produktsertifisering i Aquastructures AS, der hun er ansvarlig for samsvarsvurderinger i henhold til NS 9415 og NS 9416. Hun er også bedriftens kvalitetsleder.

– På kurset får man praktiske eksempler og treffer andre som er «i samme båt», noe som gir gode diskusjoner på kurset og et nyttig nettverk til senere.

Kurset i NS 9416 passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak. Kurset er også relevant for produsenter og leverandører av kar, rør og slanger.

Meld deg på kurs eller bestill bedriftsinternt

Les mer og meld deg på kurs i NS 9415

Les mer og meld deg på kurs i NS 9416

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Kursene kan også bestilles bedriftsinternt. Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Kontakt Kjersti Bye Halvorsen ved spørsmål om bedriftsinterne kurs:
Mobil: 924 10 502
E-post: kbh@standard.no

Martin Mjøs-Haugland, kvalitetssjef i Grieg Seafood

Grieg Seafood sparer tid og penger på å bruke standarder

I Grieg Seafood bruker de standarder aktivt. Det sikrer ikke bare selskapet markedsadgang, men hjelper også til å prioritere riktig.

Les mer

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg

Lær hvilke krav som stilles i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg og hvordan dette er hjemlet mot NYTEK23. Kurset passer både for oppdrettere og produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Lær deg kravene i NS 9416 for å kunne utføre risikoanalyse og prosjektering samt utarbeide brukerhåndbok og produktdatablad, i tillegg til utførelse og drift. Kurset passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak.

Les mer og meld deg på