Kurs

Kurs i NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Kurset lærer deg kravene i NS 9416 for å kunne utføre risikoanalyse og prosjektering, samt utarbeide brukerhåndbok og produktdatablad, i tillegg til utførelse og drift. Kurset passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Kristin Juberg Gangstad
5 800,-

NS 9416 omhandler prosjektering og bygging av nye akvakulturanlegg, samt påfølgende vedlikeholds- og driftssykluser. Ved å følge standardens krav inn i prosjektering og bygging, vil det kunne bidra til redusert risiko for rømming av fisk. Bruk av NS 9416 er fastsatt i forskrift, og enhver som innehar akvakulturtillatelse for landbaserte akvakulturanlegg, plikter dermed å sørge for at denne standarden, eller annen med tilsvarende sikkerhetsnivå, følges.

Kurset dekker de generelle krav som gjelder, uavhengig av anleggskonsept slik som RAS eller gjennomstrømningsanlegg. Temaer er hensikten med standarden, ulike parters plikter, dokumentasjon, risikovurdering og vedlikeholdsplaner. Kurset tar for seg alle faser og nivåer av et landbasert anlegg – fra prosjektering, utførelse, leveranse og drift av enkeltkomponenter, til hele anlegg.

NS 9416 har i tillegg referanser til andre standarder. Brukere av standarden bør derfor også ha kjennskap til ytterligere standarder for relevante ansvarsområder.

Det er avsatt tid for gruppeoppgaver og diskusjoner.

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deltagere bedre innsikt i, og verktøy for:

  • Å utføre risikovurdering av komponenter og anlegg
  • Generelle krav til prosjektering
  • Krav til komponenter
  • Krav til utførelse og kontroll av dette
  • Krav til brukerhåndbok og produktdatablader

Målgruppe

Kurset passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak. Kurset er også relevant for produsenter og leverandører av kar, rør og slanger.

Kurset er begrenset til NS 9416, og omfatter ikke ytterligere tekniske krav som stilles til rømmingsteknisk rapport, tilstandskontroll mv. i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Foreleser

Kristin Juberg Gangstad er ingeniør, og har bred, tverrfaglig bakgrunn fra revisjon av kvalitetssystemer gjennom 30 år innen flere bransjer og fagområder. Hun er i dag virksomhetsleder for produktsertifisering i Aquastructures AS, der hun er ansvarlig for samsvarsvurderinger i henhold til NS 9415 og NS 9416. Kristin er også bedriftens kvalitetsleder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 9416?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs