Courses

Kurs i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg

Kurset lærer deg hvilke krav som stilles i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg og hvordan dette er hjemlet mot NYTEK23. Kurset passer både for oppdrettere og produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Are Johan Berstad
5 990,-

NS 9415 er fastsatt i forskrift NYTEK23, og ved å følge standardens krav inn i prosjektering og bygging, vil det kunne bidra til redusert risiko for rømming av fisk. Enhver som produserer eller drifter anlegg for akvakultur plikter å sørge for at NS 9415 – eller tilsvarende sikkerhetsnivå – tilfredsstilles. NYTEK23 angir hvilke plikter forskjellige aktører har mens NS 9415 angir tekniske kriterier. Dette håndheves gjennom et akkrediterings- og sertifiseringssystem. Kurset forklarer dette rammeverket og de tekniske kravene i NS 9415.

Kurset dekker kapitlene i NS 9415 som omhandler grunnleggende krav til prosjektering og utførelse (inkludert risikovurdering), materialer, samvirke, lokalitetsundersøkelse, lasthåndtering og kapasitetspåvisning. Den spesifiserer også krav til innhengning, flyter, flåte, forankring, posisjonering, ekstrautstyr og brukerhåndbok. Det er også seks tillegg, blant annet Tillegg F som omhandler levetidsforlengelse.

NS 9415 har i tillegg referanser til andre standarder. Brukere av standarden bør derfor også ha kjennskap til ytterligere standarder for relevante ansvarsområder.

Det er avsatt tid for gruppeoppgaver og diskusjoner.

Mål for kurset

Kurset vil gi deltagere bedre innsikt i, og kunnskap om:

  • Rammeverk for NS 9415 og hvilke plikter som pålegges hvilke aktører
  • Prosjektering og utførelse inkludert designfilosofi, pålitelighet og risikovurderinger
  • Krav til lokalitetsundersøkelser
  • Krav til etablering av dimensjonerende laster og lastkombinasjoner
  • Krav til komponenter (nøter, forankring, innhegninger, flåter og ekstrautstyr)
  • Krav til brukerhåndbok

Målgruppe

Kurset passer for oppdrettere og produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen. Kurset er også aktuelt for diverse serviceaktører, for eksempel bedrifter som gjør reparasjoner av nøter eller annet.

Foreleser

Are Johan Berstad er dr. ingeniør innen marinteknologi, og har bred erfaring fra havbruksnæringen i mer enn 20 år. Han har vært med i alle revisjoner av NS 9415 fra 2003 og var leder for teknisk komite for revisjon som resulterte i 2021 versjonen av standarden. Are er senioringeniør i Aquastructures.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 9415?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud