SN/K 367

Key information

Status:
Active
Chairperson:
Fredrik Holth from NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • ASKER KOMMUNE
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • CMS KLUGE ADVOKATFIRMA AS
 • ENTRA ASA
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • MOSS KOMMUNE
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK EIENDOM
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN