SN/K 262

Key information

Status:
active
Komitéleder:
Lasse Simonsen from UNIVERSITETET I OSLO

Contact person

Mandate

Represented in the committee

 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BYGGMESTERFORBUNDET
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSK STÅL AS
 • OBOS BLOCK WATNE AS
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • VA OG VVS PRODUSENTENE VVP
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI