NORSOK/EG RL Lifting equipment

Key information

Status:
active
Komitéleder:
Tom Hjelmtveit from EQUINOR ASA

Contact person

Mandate

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Related committees

The committee follows the work of the following European and international committees:

 • CEN/TC 147 Cranes - Safety
 • ISO/TC 96 Cranes
 • ISO/TC 96/SC 3 Selection of ropes
 • ISO/TC 96/SC 8 Jib cranes

Represented in the committee

 • AKER BP ASA
 • BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • KCA DEUTAG DRILLING NORGE AS
 • MBA SALES & SERVICE AS
 • MHWIRTH AS
 • NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • SAFE
 • SIGMA INSPECTION AS
 • TECHANO AS