Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Det ligger i de internasjonale standardenes natur at de fremmer økonomisk vekst ved å etablere et felles språk og internasjonalt avtalte spesifikasjoner, som deretter kan brukes ved utarbeidelse av nasjonale og internasjonale regelverk. 

De er et produkt av beste praksis og konsensus og er avgjørende for å redusere hindringene for internasjonal handel, noe også Verdens handelsorganisasjon (WTO) har anerkjent i sin avtale om tekniske handelshindringer.

Det finnes en rekke konkrete standarder som har til formål å fremme anstendig arbeid, spesielt NS-ISO 45001, som skal hjelpe organisasjoner og selskaper over hele verden å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I Norge jobber personer høyt til værs bl.a. offshore og i byggenæringen. NS 9600-serien bidrar til tryggere arbeidsforhold for arbeid i høyden. På petroleumsområdet er det laget egne standarder for sikkerhet i serien NORSOK S for Safety.

Korrupsjon hindrer økonomisk vekst og kan kan gjøre det vanskelig å skaffe seg arbeid. NS-ISO 37001 Antikorrupsjon bidrar til økonomisk velstand ved å hjelpe organisasjoner å bekjempe korrupsjon og skape antikorrupsjonskultur. 

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.