Personalutvelgelse

Den internasjonale standarden NS-ISO 10667, beskriver krav og anbefalinger til prosedyrer og metoder som kan brukes ved vurdering av personer i arbeidslivet. Standarden kan brukes på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå og omfatter hele vurderingsprosessen.

NS-ISO 10667 består av to deler:

 • NS-ISO 10667-1 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer
  og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig
  sammenheng – Del 1: Krav til kunden
 • NS-ISO 10667-2 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer
  og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig
  sammenheng – Del 2: Krav til tjenesteleverandører

Standarden er relevant for tjenesteleverandører som rekrutteringsfirmaer, for de som bestiller og mottar tjenesten og ved arbeidsundersøkelser og kompetansevurderinger. NS-ISO 10667 gir også veiledning om rettigheter og ansvar til den som blir vurdert.

Økt kvalitet i alle ledd

Målet med standarden er å bidra til:

 • bedre og sikrere beslutningsunderlag
 • god kvalitet på vurderingsmetoder
 • kostnadseffektive og rettferdige vurderingssystemer
 • reduksjon av kostnader for godkjenning og sertifisering av testing i et internasjonalt marked
 • færre feilansettelser

Ettersom dette er en internasjonal standard skal den også bidra til fri bevegelse og konkurranse av tjenester på tvers av landegrenser og like konkurransevilkår.

Avtaler mellom partene

I tillegg til terminologi og definisjoner inneholder standarden prosedyrer for avtaler mellom partene. Dette innebærer blant annet avklaring av ansvar mellom leverandør og kunde.

I standarden legges det vekt på:

 • identifisering og avdekking av behov
 • gjennomføring av selve vurderingen - fra planlegging til tolkning og formidling av resultater
 • evaluering

Standarden inneholder også informative tillegg, som for eksempel omhandler ansvar og rettigheter til de personene som blir vurdert. Den omfatter ikke spesifikke krav til ulike arbeidspsykologiske tester, ofte omtalt som testverktøy.

Norsk speilkomité (SN/K 540 Personalledelse)

NS-ISO 10667 er revidert av den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 260 Human resource management. Det er også opprettet en norsk speilkomité (SN/K 540 Personalledelse), som følger det internasjonale arbeidet og ivaretar norske interesser inn i utviklingen av standarder på området.

Relevante standarder

Se alle produkter