Sektorstyre BAE

Sektorstyre BAE består per mars 2023 av følgende personer:

 • Øivind Rooth, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (leder)
 • Kari Sandberg, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
 • Marit Brandtsegg, Statens vegvesen
 • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Cecilie Blytt, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Ketil Krogstad, Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)
 • Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Vikas Thakur, NTNU
 • Janeche Bull Borander, Arkitektbedriftene i Norge
 • Kjetil Tvedt, BNL
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Jøns Sjøgren, Byggevareindustriens forening
 • Tore Strandskog, NELFO
 • Svein Håkon Harv, NBEF/Statsbygg
 • Kjetil Vee Moen, Virke Bygg & Anlegg
 • Sofie Ivara Nicolaissen, Standard Norge
 • Frode Engen, LO/Norsk Arbeidsmandsforbund