Relevante standarder for arkitekter

Dette er en oversikt over standarder som inneholder relevante standardiserte kontrakter og standarder knyttet til anbuds og tilbudsprosessen – spesielt tilpasset deg som er arkitekt.

Teknisk tegning av bygning med digital modell på toppen
Foto: Istock

Oversikten inneholder også fagstandarder for prosjektering for noen sentrale områder; areal- og volumberegninger, universell utforming, energi, lyd og brann.

Standardiserte prosesser er ressursbesparende for alle parter og er med på både å forenkle og effektivisere byggeprosessen.

Oversikten er delt inn i to områder slik at det er enkelt å orientere deg: