Overordnede standarder for arkitekter

Under finner du oversikt over overordnede standarder for arkitekter. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS 8405: Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8401: Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8402: Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3420-0: Orientering

NS 3420-1: Fellesbestemmelser

NS 3420-2: Inndeling, innhold og stikkordliste

NS 3420-CD: Miljøsanering, demontering og riving

NS 3420-CH: Hulltaking og slissing

NS 3420-CU: Sanering av sopp og skadedyr

NS 3420-D: Undersøkelser, registreringer og kontroll

NS 3420-BE: Bygningselementer

NS 3420-BW: Seksjoner av byggverk

NS 3420-R: Montasje- og innredningsarbeider

NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger

Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig

Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg

NS 3451: Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder

NS 8404: Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 3901: Krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS 8353: Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger - Krav til DAK-manualer

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)