Detaljprosjektering – Arkitekter

Under finner du oversikt over standarder for detaljprosjektering - spesielt tilpasset for arkitekter. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 11001-2: Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger

NS 11005: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

NS 3701: Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

NS 8175: Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

NS-EN ISO 52000-1: Bygningers energiytelse — Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer

SN-NSPEK 3031: Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning