Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 10:

(Pr. 17. januar 2023)

Eurokode 0 + 1
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Eurokode 2
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Eurokode 3
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Eurokode 4
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 4 - Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong.

Eurokode 5
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

Eurokode 7
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Eurokode 8
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Eurokode 9
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 9 - Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner.

Eurokoder komplett
Komplett samling av Eurokoder.

Les mer om Eurokoder på fagsiden

Standardsamlinger med Eurokoder

Se alle produkter