Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 10:

(Pr. 17. januar 2023)

Eurokode 0 + 1
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Eurokode 2
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Eurokode 3
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Eurokode 4
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 4 - Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong.

Eurokode 5
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

Eurokode 7
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Eurokode 8
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Eurokode 9
Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 9 - Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner.

Eurokoder komplett
Komplett samling av Eurokoder.

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter