Vedlegg 4 – Vederlag for tjenesten «abonnement på web» inkludert lisensierte produkter

Dette vedlegget gjelder fra 2021-06-01.

Vedlegg 4 vil bestå av pris på avtalen på det tidspunkt den er inngått, avhengig av hvilke produkter/tjenester som inkluderes og hvor mange brukere som har tilgang på avtaletidspunktet.