Vedlegg 3 – Pris, prisregulering og fakturering

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2021-06-01.

3.1 Pris

Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for produkter som er tilgjengeliggjort i denne Avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, framgår av vedlegg 4. 

3.2 Prisregulering

Standard Online tar forbehold om årlig prisregulering som følge av normal prisstigning på standarder og/eller prisregulering på våre innkjøpspriser. Standard Online kan også til enhver tid endre prisene som følge av uforutsette priser fra våre leverandører samt endre på rabatter og rabattstrukturer. 

3.3 Fakturering, forfall og forsinkelsesrenter

Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret med mindre annen avtaleperiode er avtalt. Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

3.4 Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.