Vedlegg 3 – Pris, prisregulering og fakturering

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2023-10-19.

3.1 Pris

Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for produkter som er tilgjengeliggjort i denne Avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, framgår av Pristilbudet.

Kjøper er ved inngåelsen av Avtalen innforstått med at dersom Kjøper på et senere tidspunkt endrer konfigurasjonen på Avtalen, vil dette få innvirkning på prisen.

3.2 Prisregulering

Standard Online tar forbehold om årlig prisregulering som følge av ordinær prisendring på standarder og/eller prisregulering som følge av endringer i Standard Onlines innkjøpspriser. Standard Online kan også til enhver tid endre prisene som følge av uforutsette prisendringer fra Standard Onlines leverandører, samt endre på rabatter og rabattstrukturer.

3.3 Fakturering, forfall og forsinkelsesrenter

Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret med mindre annen avtaleperiode er avtalt. Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

3.4 Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.