Vedlegg 1 – Definisjoner og generelle avtalevilkår

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2023-10-19

1. Definisjoner

Avtalen betyr denne abonnementsavtale med vedlegg, om levering og vedlikehold av Lisensierte produkter som det er gitt tilgang til via Standard Online sin elektroniske abonnementsløsning.

Avtaleperiode (for abonnementsløsningen): Resten av kalenderåret da avtalen ble inngått + to påfølgende kalenderår med tillegg av eventuell gjenstående Lisensperiode for produkter kjøpt i løpet av Avtaleperioden.

Lisensierte produkter kan omfatte standarder, eBlanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til enhver tid har i sin Avtale om Elektronisk abonnementsløsning som det er gitt tilgang til via Standard Online sin elektroniske abonnementsløsning. Tilgangen man har avhenger av produkt og/eller servicenivå.

Lisensperiode(for lisensierte produkter): Resten av kalenderåret da produktet ble kjøpt + to påfølgende kalenderår.

Opphavsrett (Copyright) innebærer råderett til åndsverket i samsvar med åndsverkloven §2. Standarder og andre produkter Standard Online leverer er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverkloven) av 1961-05-12. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden.

Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

Antall brukere. Antall registrerte brukere som kan logge seg på tjenesten og benytte de avtalte Lisensierte produkter.