Det viktigste du trenger å vite om ny abonnementsløsning

Her ser du en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om vår nye kjøpsplattform og abonnementsløsning på standard.no.

Se ellers våre Hjelp-sider for flere hjelpetekster.

Høsten 2023 lanserte Standard Norge nye nettsider med en ny kjøpsplattform, inkludert ny abonnementsløsning på standarder. Plattformen bygger på ny teknologi og tilbyr moderne brukertilpasset funksjonalitet og flere valgmuligheter for våre kunder. 

Hva er de viktigste endringene og forbedringene i den nye abonnementsløsningen?

  • Nytt leseverktøy – nå er det enklere å lese standardene
  • Enklere å tilpasse abonnement etter eget behov
  • Alle brukere må være registrert
  • Abonnementsprisen er avhengig av abonnementstype, antall registrerte brukere og pris på den enkelte standard

Hvordan kan jeg lese innholdet i standarder?

Du leser innholdet i standarden i et eget online lesevindu. Lesevinduet tilpasser seg din skjerm, og du trenger ikke laste ned en PDF-leser. Det nye lesevinduet vil også kunne utnytte informasjon i standarder som foreligger i XML-format, som vil gjelde flere og flere standarder framover. Da vil det for eksempel være lettere å navigere i innholdet, i tillegg til å kunne søke etter innhold.

Jeg hadde et abonnement på gamle nettsider, har jeg det også på nye nettsider?

Ved overgang til ny abonnementsløsning i september 2023 ble alle våre kunder tildelt et nytt abonnement på nye nettsider, basert på tilsvarende avtale i gammel løsning. For å få tilgang til abonnementet på nye nettsider, må du opprette en ny bruker. Les mer om dette her.

Vi er usikre på om vi har rett abonnement for oss, hvordan kan vi endre på dette?

Se våre hjelpesider for hvordan administrere abonnementet. Les også mer om de forskjellige abonnementene og tjenestenivåene dere kan velge mellom. Ellers oppfordrer vi alle til å ta kontakt dersom man lurer på noe eller har utfordringer. Har du spørsmål om det nye abonnementet eller ønsker å foreta endringer, er det bare å ta kontakt med oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00. 

Hvordan kan jeg gjøre endringer i mitt abonnement?

Som administrator har du mulighet til å selv administrere brukere, gi tilganger og legge til standarder i abonnement. På våre hjelpesider finner du flere veiledninger for administratorer.

Hva er rollen til en administrator?

Administrator for abonnementet har ansvaret for å gi navngitte brukere (kolleger) tilgang til abonnementet bedriften har hos oss. Administrator har også ansvaret for å tilegne brukerne rett tjenestenivå. Har dere flere typer abonnement, så er det administrator som administrerer hvilket abonnement hver enkelt bruker skal ha tilgang til. Administrator må også påse at abonnementet er tilpasset behovet bedriften har for standarder og hvem som skal ha rettigheter til å legge til standarder i abonnementet. Administrator bør også holde seg informert om våre betingelser.

Hvordan tilpasser jeg abonnementet for vår virksomhet?

Siden det er store forskjeller på hvordan ulike virksomheter bruker og trenger tilgang til standarder, tilbyr vi nå flere forskjellige abonnementer med forskjellige tjenester. Du kan opprette flere ulike abonnementer avhengig av behov. Les mer om våre abonnement og tjenester.

Hvorfor må alle brukere av et abonnement være registrert?

I den nye abonnementsløsningen må alle brukere være registrert i plattformen. Det gjør det blant annet mulig å gi brukere i samme virksomhet tilgang til forskjellige abonnement. For en administratorer er det derfor viktig å jevnlig gjennomgå abonnementene og hvilke brukere som er registrert for hvert abonnement. Se veiledning for hvordan administrere brukere.

Hvordan administrerer man brukere i et abonnement?

Som administrator kan du gi brukere tilgang til forskjellige abonnement med ulike tjenestenivå, standarder og brukerrettigheter. Se våre hjelpesider for informasjon om hvordan du administrerer brukere i ditt abonnement.

Hvorfor ser jeg ikke standarder i abonnementet?

Produktene dine skal ligge under "Mine produkter" når du trykker på navnet ditt øverst i høyre hjørne når du er logget inn. Om standardene ikke vises her, har du kanskje ikke tilgang til abonnementet. Da må du kontakte administrator i din virksomhet og be om tilgang. Om dette ikke løser problemet, ta kontakt med support på support@standard.no

Hvorfor har jeg færre produkter i abonnementet enn før?

Dersom du har en abonnementstype som inkluderer historikk, altså tidligere versjoner av standarder, vil antall produkter i ditt abonnement være lavere nå enn før. Etter at vi gjorde om på vårt abonnementssystem, regnes ikke tidligere utgaver av standarder som egne produkter. De er nå en del av historikken til den gjeldende standarden. Les mer om færre produkter i abonnement

Hva er det som påvirker prisen på et abonnement?

Prisen for et abonnement er basert på en kombinasjon av abonnementets tjenestenivå, antall brukere som skal ha tilgang og hvilke standarder abonnementet består av. Et abonnement har også en årlig abonnementsavgift.

Når ble nye nettsider for standard.no lansert?

Nye nettsider med en ny kjøpsplattform, inkludert ny abonnementsløsning på standarder ble lansert høsten 2023. 

Hvorfor har dere laget nye nettsider?

Det var behov for å få på plass en ny plattform som bygger på ny teknologi og tilbyr moderne brukertilpasset funksjonalitet og flere valgmuligheter for våre kunder. 

Hvor lenge kan jeg bruke gamle nettbutikk og abonnementssider på handle.standard.no?

Våre gamle nettsider og nettbutikk på handle.standard.no avvikles 1. mars 2024. Alle som fremdeles bruker våre gamle nettsider (handle.standard.no) oppfordres til å gå over til å bruke våre nye nettsider (standard.no) snarest.  

Vær oppmerksom på at alle kunder må opprette ny bruker på nye nettsider, selv om man hadde en konto på gammel nettbutikk. Les mer om dette her.

Kan man foreta enkeltkjøp uten å ha abonnement?

Vi tilbyr fremdeles enkeltkjøp av standarder for de som ønsker det. Enkeltkjøp tilbys enten som en online lesetilgang i lesevinduet vårt eller en trykket utgave sendt per post. 

Hvordan kan jeg skrive ut standarder?

Vi leverer ikke lenger «Skriv ut selv» som enkeltkjøp, men med et abonnement kan du skrive ut så mange eksemplarer du ønsker av en standard du har i et abonnement (med unntak av «Undervisningsabonnement uten utskrift» og «Studentabonnement»). 

Ta kontakt om du har spørsmål

Har du spørsmål om abonnement eller kjøp av standarder generelt, er det bare å ta kontakt med oss. I tiden som kommer vil vi fortsette å utvikle flere tjenester i samarbeid med våre kunder. Derfor er vi veldig interessert i en aktiv dialog for å forstå nye brukerbehov og tilpasse våre tjenester best mulig.

  • For spørsmål om kjøp og abonnement ta kontakt med våre selgere på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 (kl. 8-16)
  • Trenger man hjelp med innlogging eller andre tekniske problemer kan man ta kontakt med Support på support@standard.no eller telefon 67 83 87 00 (kl. 8-12)

Les mer om abonnement