Færre produkter i abonnementet nå enn det var før

Dersom du har en abonnementstype som inkluderer historikk, altså tidligere versjoner av standarder, vil antall produkter i ditt abonnement være lavere nå enn før.

Etter at vi gjorde om på vårt abonnementssystem, regnes ikke tidligere utgaver av  standarder som egne produkter. De er nå en del av historikken til den gjeldende standarden. Dersom du før har hatt hundre standarder i ditt abonnement, kan det hende at antallet nå er redusert til 20. Du har likevel tilgang til akkurat de samme standardene.