Areal- og volumberegninger av bygg – NS 3940

Standarden NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Standarden gir ikke bestemmelser om hvilke begreper som skal brukes for det enkelte formålet. Dette er i noen sammenhenger regulert i lov eller forskrift, eller for enkelte fag gitt i bransjenormer. Det er viktig at det velges areal- eller volumbegrep som passer best til formålet. En oversikt over bruk av areal- og volumbegreper til ulike formål er gitt i et eget tillegg i standarden.

To veiledninger til NS 3940

Sammen med den nye utgaven av NS 3940 finnet det to veiledninger som baserer seg på standarden:

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger

Formålet med denne veiledningen er å vise hvilke arealenheter som skal nyttes ved kjøp/salg av boliger og fritidsboliger, dersom areal oppgis, og hvordan disse arealene måles. Boligareal (BOA) som begrep utgår helt, fordi uttrykket har medført misforståelser/konflikter.

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg

Veiledningen viser hvilke prinsipper for arealberegning som skal benyttes ved utleie av næringseiendom, og hvordan disse skal måles. Veiledningen er basert på NS 3940:2012 Areal og volumberegninger av bygninger, men den inneholder ytterligere presiseringer og stiller to tilleggskrav til måleverdighet.

NS 3940:2012 er under revidering i 2023.

Relevante standarder

Se alle produkter