Areal- og volumberegninger av bygg – NS 3940

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende.

En som ser på plantegninger
Foto: iStock

NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger. Takstnæringens retningslinjer er innarbeidet i standarden slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Bruksområder

Areal- og volumbegrepene som er definert i NS 3940 er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter.

NS 3940 er til bruk for hele bygg, anlegg og eiendomsnæringen og brukere av bygninger, blant annet takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.

Komiteen

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Bergen kommune
 • Boligprodusentenes Forening
 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Eiendom Norge
 • Entreprenørforeningen – Bygg -og anlegg (EBA)
 • Huseiernes Landsforbund
 • Kartverket
 • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
 • Norsk Takst
 • OPAK A/S
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Statsbygg

Rettelsesblad blir snart utgitt

NS 3940:2023+AC:2024 er snart på vei i nettbutikken. Dette produktet vil erstatte NS 3940:2023.

Les hva rettelsesblad er

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Anders Hella Bjerke

  Anders Hella Bjerke

  Prosjektleder 902 84 184
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00