Courses

Kurs i interne revisjoner

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. Dette kurset lærer deg å planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Oslo
Oslo-området. Nøyaktig plassering kommer Oslo
Foredragsholder er Espen Lindseth
10 500,-

En god intern revisor styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner av ledelsessystem for kvalitet og miljø, men revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess, og vil etter kurset kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler og gruppeoppgaver, og vil gi ytterligere kunnskap om system for kvalitetsstyring. Undervisningen baserer seg på en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det blir lagt vekt på praktisk gjennomføring av interne revisjoner.

Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram. Deltagerne skal kunne gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift og eksternt hos bedriftens leverandører.

Målgruppe

Kurset er for deg som ønsker en grundig opplæring som internrevisor med ansvar for ledelsessystemer og/eller revisjon innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Krav til forkunnskap

Deltagerne bør ha kjennskap til NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet, og det anbefales å ta kurs i NS-EN ISO 9001 før dette kurset.

Forelesere

Espen Lindseth har 25 års praktisk erfaring innen ledelsessystemer for kvalitet. Han har erfaring både som kvalitetssjef for norske og internasjonale selskaper, og som revisor for akkreditert sertifisering. Han har også mange års erfaring som kurs- og foredragsholder innen fagområdet.

Siv Wergeland er daglig leder, Kvalitet- og HMS-rådgiver samt Revisjonsleder i Wergeland bedriftsutvikling AS. Hun har en mastergrad i ledelse og strategi. Siv er en erfaren kursholder og foreleser. Hun har mange års erfaring som revisjonsleder, og har tidligere vært sertifiseringsrevisor for DNV GL. Siv er foreleser og sensor på flere fag på handelshøyskolen BI, og har vært med å utvikle masterprogrammet i HMS der hun også er en sentral foreleser.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i interne revisjoner?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs