NHS C19001: Smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser