NS 3420-0 Orientering

NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge- og anleggsarbeider, med hovedformål å danne grunnlag for utarbeidelse av entydige poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel. Systemet består av et kodesystem som identifiserer delprodukter eller ytelser. På det laveste (mest detaljerte) nivået ligger postgrunnlag som, ferdig utfylt, gir grunnlag for prising.

Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang, hva prisene skal inkludere samt krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. Videre inneholder den regler for hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Del NS 3420-0 forklarer oppbygging av NS 3420 kodesystem, hvor standarden er inndelt i sidestilte deler, i hovedsak etter fagområder. Disse delene er betegnet med bokstaver. Overordnede krav og bestemmelser, som er felles for alle fagdelene er samlet i NS 3420-1. Redigeringsmønsteret for fagdelene er forklart, bl.a. hvordan stoffet er fordelt mellom a)-, b)-, c)-, d)-, e)- , x)- og y)-punkter.

Tabell 1, viser inndeling og gyldige deler for den aktuelle års versjon av NS 3420. Eksempelvis er tabell fra 2022-utgivelsen gjengitt på web-siden med egen link, se gyldige deler for NS 3420:2022.

NS 3420 utarbeides på norsk.

Del NS 3420-0 gis ut hvert år og kan lastes ned gratis eller kjøpes i trykt versjon.

Relevante standarder

Se alle produkter