Gyldige deler for NS 3420:2022-utgaven

Utgivelsen av NS 3420 utgis som en komplett standard, betegnes med årstall etter standardens nummer på denne måten: NS 3420:2022.

Når 2022-utgaven av NS 3420 legges til grunn for en prosjektbeskrivelse, skal alle deler i denne tabellen gjelde for beskrivelsen:

Tabell som viser inndelingen og gyldige deler i NS 3420:2022

Tabellen er hentet fra delen NS 3420-0:2022. Den delen gir en generell orientering om hvordan hele NS 3420 er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer og hvordan bestemmelser og krav er er strukturert under a)-, b)-, c)-, d)-, e)-, x)- og y)-punkter.

NS 3420-0 er gratis og tilgjengelig for nedlastning som pdf-fil (velg "skriv ut på papir") eller den kan kjøpes i trykt versjon (se nedenfor).

Ordlyden "Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2022" er ofte brukt i innledende tekst av en prosjektbeskrivelse. Dette betyr at NS 3420-kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser og krav i standardene som vil gjelde i den enkelte post. NS 3420-koden viser til del og nivå som gjelder.

NS 3420 Database-utgaven som benyttes via programvare (f. eks. til utarbeidelse av beskrivelse og kalkulasjon), nummereres med standardens nummer etterfulgt av utgivelsesåret og et versjonsnummer, for eksempel NS 3420:2022-01. Databasen utgis komplett med eventuelle rettelses- og endringsblader mellom to årlige utgivelser.

2022-utgivelsen ble fastsatt og dermed gyldig fra 1. januar med tilhørende rettelsesblader for noen av delene utgitt 1. november 2022. Tidligere utgivelser har hatt følgende fastsettelser: NS 3420:2019 (desember) NS 3420:2018 (februar), NS 3420:2017 (februar), 2016 (februar), NS 3420:2015, 2014, 2013, 2012, 2011 (september), 2010 (oktober) og 2009 (november).