Læringsteknologi

Unge mennesker som sitter sammen og samarbeider med PC, nettbrett og notatbok
Foto: Shutterstock

Utdanningssektoren angår alle deler av samfunnet. Alle er under utdanning en stor del av livet. I et mobilt og teknologiorientert samfunn setter dette store krav til interoperabilitet (samvirke) mellom en lang rekke systemer innenfor skole, samfunn og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Det pågår mye standardiseringsarbeid innenfor læringsteknologi. Det dreier seg ikke først og fremst om læringsressurser i seg selv, men om interoperabilitet og gjenbrukbarhet for læringsobjekter og hjelpemidler i læring. En betydelig del av aktiviteten skjer gjennom internasjonale og europeiske standardiseringsprosjekter. Norske eksperter deltar gjennom Standard Norge aktivt i flere komiteer, også med lederverv.

Informasjon om personer skal flyte på en effektiv måte, samtidig som strenge krav til personvern ivaretas, for eksempel når en elev flytter eller går over i en annen skole. Informasjonen kan gjelde hvilke fag eller kurs eleven har tatt (med karakterer) og med en kobling til beskrivelse av kursene. Alt foregår på en slik at den nye skolen kan vite det som trengs, for å videreføre opplæringen på en effektiv måte. Informasjonen kan også dreie seg om hvilke behov eleven har, for eksempel spesielle ferdigheter eller nedsatt funksjonsevne.

Informasjon om læringsressurser skal muliggjøre gjenbruk og effektiv oppbygging av kurs og undervisning. Det skal være mulig å vurdere ressursenes nivå og kvalitet.

Teknologi skal også brukes til å sikre tilgjengelighet for alle og lette tilpassingen av læringssituasjonen til for eksempel nedsatt funksjonsevne og språklige og kulturelle utfordringer.

Og teknologi skal muliggjøre samarbeid og kommunikasjon mest mulig uavhengig av avstand, funksjonsevne, språk og kultur.

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Haakon Heyerdahl

  Haakon Heyerdahl

  Prosjektleder 901 52 034
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter