Norsk Standard for læringsteknologi

Standarden NS 4180 har til hensikt å etablere en felles måte å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning, og bidra til at beskrivelsene foreligger i en strukturert og maskinlesbar form.

Person jobber på en laptop
Foto: Unsplash

NS 4180 Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser, reflekterer behovet for API-er og en dynamisk forvaltning av vokabularer og veiledningsmateriale. I tillegg inneholder standarden krav og anbefalinger om bruk av identifikator og URL.

Hvem er standarden aktuell for?

Standarden er spesielt relevant for aktører som publiserer metadata om læringsressurser, og for aktører som konsumerer og bygger tjenester på metadata om læringsressurser. Aktuelle systemer og tjenester er eksempelvis publiseringssystemer, søkemotorer, portaler, læringsplattformer og planleggingsverktøy.

Tilrettelegger lærestoffet

Standarden legger til rette for søk og gjenfinning av ressurser, deling og utveksling av metadata om ressurser og tjenesteutvikling. Åpne og strukturerte data på tvers av kilder er av stor verdi for både lærer og elev ved at det gir muligheter for å kunne tilrettelegge lærestoffet til behovene for den enkelte elev og ved at det også gir et bedre grunnlag for egenvurdering eller elevvurdering i etterkant. Dette er av verdi for aktører som bygger tjenester på dataene eller publiserer data, ved at det bidrar til å synliggjøre bedre. Det åpner for en mer kontinuerlig og granulær publisering.

Relevante standarder

Se alle produkter